Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 71 71 100
10 Chikmagalore 59 59 100
5 Bellary 101 101 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
18 Haveri 62 62 100
21 Madikeri 21 21 100
24 Raichur 73 73 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 22 22 100
22 Mandya 68 67 98
17 Hassan 90 89 98
13 Davanagere 67 65 97
11 Chitradurga 95 93 97
6 Bidar 61 59 96
7 Bijapur 76 73 96
16 Gulbarga 118 114 96
27 Tumkur 109 104 95
25 Ramanagar 53 50 94
30 Yadgiri 53 50 94
23 Mysore 81 76 93
19 Kolar 83 78 93
20 Koppal 47 43 91
14 Dharwad 34 31 91
29 Uttara Kannada 35 32 91
4 Belgaum 104 93 89
  Grand Total 1939 1882 97.06

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4069 5544 0 0
2 Bangalore (R) 2662 2350 0 0
3 Bangalore (U) 5908 4508 0 0
4 Belgaum 8154 6598 0 0
5 Bellary 10172 13487 0 0
6 Bidar 4850 4447 0 0
7 Bijapur 6015 6986 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2398 0 0
9 Chikkaballapura 7684 7726 0 0
10 Chikmagalore 5081 4193 0 0
11 Chitradurga 8936 9185 0 0
12 Dakshina Kannada 2218 1782 0 0
13 Davanagere 6728 6490 0 0
14 Dharwad 3173 2166 0 0
15 Gadag 3914 3113 0 0
16 Gulbarga 10435 9296 0 0
17 Hassan 6989 7495 0 0
18 Haveri 4919 4583 0 0
19 Kolar 7876 4869 0 0
20 Koppal 3714 5837 0 0
21 Madikeri 1153 734 0 0
22 Mandya 5617 3841 0 0
23 Mysore 7030 5995 0 0
24 Raichur 6396 9347 0 0
25 Ramanagar 3693 1949 0 0
26 Shimoga 7185 5494 0 0
27 Tumkur 11061 9618 0 0
28 Udupi 1240 1189 0 0
29 Uttara Kannada 2213 1616 0 0
30 Yadgiri 3845 3988 0 0
  Grand Total 169194 156824 0 0