Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 71 71 100
10 Chikmagalore 59 59 100
5 Bellary 101 101 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
18 Haveri 62 62 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
24 Raichur 73 73 100
28 Udupi 22 22 100
26 Shimoga 78 77 98
22 Mandya 68 67 98
16 Gulbarga 115 113 98
17 Hassan 90 89 98
13 Davanagere 67 65 97
11 Chitradurga 95 93 97
29 Uttara Kannada 34 33 97
6 Bidar 61 59 96
7 Bijapur 76 73 96
27 Tumkur 108 103 95
25 Ramanagar 53 50 94
30 Yadgiri 53 50 94
23 Mysore 81 76 93
19 Kolar 83 78 93
4 Belgaum 102 94 92
14 Dharwad 33 30 90
  Grand Total 1931 1884 97.57

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4069 5700 0 0
2 Bangalore (R) 2662 2350 0 0
3 Bangalore (U) 5908 4508 0 0
4 Belgaum 7957 6687 0 0
5 Bellary 10172 13492 0 0
6 Bidar 4850 4580 0 0
7 Bijapur 6015 7001 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2463 0 0
9 Chikkaballapura 7684 7727 0 0
10 Chikmagalore 5081 4196 0 0
11 Chitradurga 8936 9220 0 0
12 Dakshina Kannada 2218 1807 0 0
13 Davanagere 6728 6490 0 0
14 Dharwad 3073 2218 0 0
15 Gadag 3914 3115 0 0
16 Gulbarga 10180 9441 0 0
17 Hassan 6989 7495 0 0
18 Haveri 4919 4682 0 0
19 Kolar 7876 5002 0 0
20 Koppal 3714 5886 0 0
21 Madikeri 1153 734 0 0
22 Mandya 5617 3841 0 0
23 Mysore 7030 5995 0 0
24 Raichur 6396 9352 0 0
25 Ramanagar 3693 1949 0 0
26 Shimoga 7185 5562 0 0
27 Tumkur 10651 9618 0 0
28 Udupi 1240 1189 0 0
29 Uttara Kannada 2163 1637 0 0
30 Yadgiri 3845 4088 0 0
  Grand Total 168182 158025 0 0