Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 71 71 100
10 Chikmagalore 59 59 100
5 Bellary 101 101 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
18 Haveri 62 62 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 73 73 100
26 Shimoga 78 78 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
23 Mysore 78 77 98
16 Gulbarga 115 113 98
17 Hassan 91 89 97
13 Davanagere 67 65 97
11 Chitradurga 95 93 97
7 Bijapur 75 73 97
6 Bidar 61 59 96
27 Tumkur 108 103 95
25 Ramanagar 53 50 94
14 Dharwad 33 31 93
19 Kolar 83 78 93
4 Belgaum 101 94 93
  Grand Total 1925 1890 98.18

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4069 5785 0 0
2 Bangalore (R) 2662 2351 0 0
3 Bangalore (U) 5908 4507 0 0
4 Belgaum 7882 6707 0 0
5 Bellary 10172 13507 0 0
6 Bidar 4850 4583 0 0
7 Bijapur 5925 7036 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2476 0 0
9 Chikkaballapura 7684 7727 0 0
10 Chikmagalore 5081 4225 0 0
11 Chitradurga 8936 9206 0 0
12 Dakshina Kannada 2218 1815 0 0
13 Davanagere 6728 6351 0 0
14 Dharwad 3073 3066 0 0
15 Gadag 3914 3160 0 0
16 Gulbarga 10180 9952 0 0
17 Hassan 7079 7427 0 0
18 Haveri 4919 4622 0 0
19 Kolar 7876 5165 0 0
20 Koppal 3714 5884 0 0
21 Madikeri 1153 760 0 0
22 Mandya 5497 3830 0 0
23 Mysore 6655 6099 0 0
24 Raichur 6396 9553 0 0
25 Ramanagar 3693 1949 0 0
26 Shimoga 7185 5577 0 0
27 Tumkur 10651 9674 0 0
28 Udupi 1240 1189 0 0
29 Uttara Kannada 2163 1660 0 0
30 Yadgiri 3745 4276 0 0
  Grand Total 167512 160119 0 0