Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
2 Bangalore (R) 32 32 100
3 Bangalore (U) 55 55 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
9 Chikkaballapura 71 71 100
10 Chikmagalore 59 59 100
5 Bellary 101 101 100
12 Dakshina Kannada 30 30 100
15 Gadag 46 46 100
18 Haveri 62 62 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
22 Mandya 67 67 100
24 Raichur 73 73 100
28 Udupi 22 22 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
26 Shimoga 78 77 98
16 Gulbarga 115 113 98
17 Hassan 90 89 98
13 Davanagere 67 65 97
11 Chitradurga 95 93 97
7 Bijapur 75 73 97
6 Bidar 61 59 96
27 Tumkur 108 103 95
23 Mysore 81 77 95
25 Ramanagar 53 50 94
30 Yadgiri 53 50 94
19 Kolar 83 78 93
4 Belgaum 102 94 92
14 Dharwad 33 30 90
  Grand Total 1929 1886 97.77

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
1 Bagalakote 4069 5710 0 0
2 Bangalore (R) 2662 2350 0 0
3 Bangalore (U) 5908 4508 0 0
4 Belgaum 7957 6693 0 0
5 Bellary 10172 13493 0 0
6 Bidar 4850 4580 0 0
7 Bijapur 5925 7033 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2463 0 0
9 Chikkaballapura 7684 7727 0 0
10 Chikmagalore 5081 4226 0 0
11 Chitradurga 8936 9220 0 0
12 Dakshina Kannada 2218 1807 0 0
13 Davanagere 6728 6490 0 0
14 Dharwad 3073 2267 0 0
15 Gadag 3914 3115 0 0
16 Gulbarga 10180 9442 0 0
17 Hassan 6989 7520 0 0
18 Haveri 4919 4687 0 0
19 Kolar 7876 5009 0 0
20 Koppal 3714 5886 0 0
21 Madikeri 1153 734 0 0
22 Mandya 5497 3841 0 0
23 Mysore 7030 6047 0 0
24 Raichur 6396 9352 0 0
25 Ramanagar 3693 1949 0 0
26 Shimoga 7185 5577 0 0
27 Tumkur 10651 9644 0 0
28 Udupi 1240 1189 0 0
29 Uttara Kannada 2163 1637 0 0
30 Yadgiri 3845 4247 0 0
  Grand Total 167972 158443 0 0