Hostel Details

SlnoDistrict NameHostelsHostels Regd.Regd. Percentage
TotalTotalPercentage
1 Bagalakote 57 57 100
5 Bellary 85 85 100
8 Chamaraja nagar 58 58 100
10 Chikmagalore 59 59 100
11 Chitradurga 87 87 100
12 Dakshina Kannada 28 28 100
20 Koppal 47 47 100
21 Madikeri 21 21 100
23 Mysore 78 78 100
25 Ramanagar 50 50 100
28 Udupi 24 24 100
29 Uttara Kannada 34 34 100
30 Yadgiri 52 52 100
26 Shimoga 79 78 98
24 Raichur 73 72 98
18 Haveri 63 62 98
9 Chikkaballapura 71 70 98
7 Bijapur 75 73 97
15 Gadag 47 46 97
13 Davanagere 84 82 97
22 Mandya 68 66 97
27 Tumkur 106 102 96
14 Dharwad 32 31 96
6 Bidar 60 58 96
2 Bangalore (R) 33 32 96
4 Belgaum 97 93 95
16 Gulbarga 119 112 94
19 Kolar 83 78 93
3 Bangalore (U) 58 54 93
17 Hassan 94 87 92
  Grand Total 1922 1876 97.61

Student Details

SlnoDistrict NameSanctionedStudents RegdStudents Marked.Marked. Percentage
TotalTotalTotalPercentage
26 Shimoga 7302 5986 84 1
27 Tumkur 10496 9044 0 0
28 Udupi 1315 1229 0 0
29 Uttara Kannada 2163 1870 0 0
30 Yadgiri 3700 4381 0 0
1 Bagalakote 4069 5572 0 0
2 Bangalore (R) 2734 2279 0 0
3 Bangalore (U) 6639 4470 1 0
4 Belgaum 7227 7393 0 0
5 Bellary 8507 10034 7 0
6 Bidar 4700 4586 0 0
7 Bijapur 5915 7194 0 0
8 Chamaraja nagar 6264 2818 2 0
9 Chikkaballapura 7669 7142 0 0
10 Chikmagalore 5076 4308 0 0
11 Chitradurga 8213 9152 3 0
12 Dakshina Kannada 2018 1742 0 0
13 Davanagere 7908 8642 2 0
14 Dharwad 2923 2537 0 0
15 Gadag 3956 3527 0 0
16 Gulbarga 10555 9546 2 0
17 Hassan 7282 7664 31 0
18 Haveri 4969 4913 0 0
19 Kolar 7876 5109 2 0
20 Koppal 3714 5720 0 0
21 Madikeri 1153 825 0 0
22 Mandya 5647 3644 0 0
23 Mysore 6655 6385 19 0
24 Raichur 6446 8931 0 0
25 Ramanagar 3418 1860 0 0
  Grand Total 166509 158503 153 0.1